مرور رده

مهندسی

کلید زبانه ای گردان (Cam Switch) چیست؟

لینک مرجع: Motor Switch کلیدهای زبانه ای به سبب ساختار مقاوم و بهینه خود و قیمت تمام شده مناسب، نقش مهمی را در دنیای مدارات کنترلی/قدرتی فشار ضعیف بازی می کند. ساختار درونی در مورد ساختار درونی این نوع از کلیدها میتوانید…

موتورهای الکتریکی بر اساس موقعیت نصب در استاندارهای NEMA و IEC

لینک مرجع: NEMA & IEC Mounting Positions دانلود تصویر 1.5 مگابایت در این مقاله به بررسی دسته بندی موتورهای الکتریکی بر اساس موقعیت نصب تحت دو استاندارد NEMA و IEC خواهیم پرداخت. نصب مناسب موتور و موقعیت یابی صحیح برای…