مرور برچسب

codeigniter

نمایش اطلاعات با جی کوئری در codeigniter

جهت فراخوانی اطلاعات درون یک متد در کنترلر خاص از طریق view میتوانید از کد جی کوئری زیر استفاده نمایید. کافیست نام کنترلر و متد خود را در خط 3 ام به جای مقدارهای Controller و method قرار دهید. در این روش پیشنهادی اطلاعات درون div با id…