مرور برچسب

آموزش فریمورک کدایگنایتر

نمایش اطلاعات با جی کوئری در codeigniter

جهت فراخوانی اطلاعات درون یک متد در کنترلر خاص از طریق view میتوانید از کد جی کوئری زیر استفاده نمایید. کافیست نام کنترلر و متد خود را در خط 3 ام به جای مقدارهای Controller و method قرار دهید. در این روش پیشنهادی اطلاعات درون div با id…