انواع سنسور ها و کاربرد آن ها

سنسور (sensor) یعنی حس کننده و از کلمه  sens به معنی حس کردن گرفته شده و می تواند کمیت هایی مانند فشار، حرارت، رطوبت، دما و … را به کمیتهای الکتریکی پیوسته (آنالوگ) یا غیرپیوسته (دیجیتال) تبدیل کند. انواع سنسور در انواع دستگاههای اندازه گیری، سیستمهای کنترل آنالوگ و دیجیتال مانند PLC مورد استفاده قرار می گیرند.

عملکرد سنسورها و قابلیت اتصال آنها به دستگاههای مختلف از جملهPLC باعث شده است که سنسور بخشی از اجزای جدا نشدنی دستگاه کنترل اتوماتیک باشد. سنسور ها بر اساس نوع و وظیفه ای که برای آن ها تعریف شده اطلاعات را به سیستم کنترل  کننده می فرستند و سیستم طبق برنامه تعریف شده عمل می کند.

سنسورهای بدون تماس:

سنسورهای بدون تماس سنسورهائی هستند که با فاصله از جسم و بدون اتصال به آن عمل می کند مثلا  نزدیک شدن یک قطعه وجود آنرا حسکرده و فعال می شوند. این عمل به نحوی که در شکل زیر نشان داده شده است می تواندباعث جذب یک رله، کنتاکتور و یا ارسال سیگنال الکتریکی به طبقه ورودی یک سیستم میگردد.

کاربرد این سنسورها در صنعت:

 1. شمارش تولید: سنسورهای القائی، خازنی ونوری
 2. کنترل حرکت پارچه و …: سنسور نوری و خازنی
 3. تشخیص پارگی ورق: سنسورنوری
 4. کنترل سطح مخازن: سنسور نوری و خازنی و خازنی کنترل سطح
 5. کنترل انحراف پارچه: سنسور نوری و خازنی
 6. اندازه گیری سرعت: سنسور القائی و خازنی
 7. کنترل تردد: سنسور نوری
 8. اندازه گیری فاصله قطعه: سنسور القائی آنالوگ

مزایای سنسورهای بدون تماس:

 • سرعت سوئیچینگ(قطع و وصل)زیاد: سنسورها در مقایسه با کلیدهای مکانیکی از سرعت سوئیچینگ بالائی برخوردارند، بطوریکه برخی از آنها (سنسور القائی سرعت) با سرعت سوئیچینگ تا ۲۵ کیلوهرتز کار می کنند.
 • طول عمر زیاد: بدلیل نداشتن کنتاکت مکانیکی و عدم نفوذ آب، روغن، گرد و غبار  وجرقه های حین کار و … دارای طول عمر زیادی هستند.
 • قابل استفاده در محیطهای مختلف با شرایط سخت کاری: سنسورها در محیطهای با فشار زیاد، دمای بالا، اسیدی، روغنی، آب و … قابل استفاده هستند.
 • عدم نیاز به نیرو و فشار: با توجه به عملکرد سنسور هنگام نزدیک شدن قطعه، به نیرو وفشار نیازی نیست.
 • عدم ایجاد نویز در هنگام قطع وصل به دلیل استفاده ازنیمه هادی ها در طبقه خروجی، نویزهای مزاحم(Bouncing Noise)ایجاد نمی شود.

انواع سنسورهای مجاورتی :

 • نوری:این نمونه سنسورها به دو صورت کار می کنند.یا دو  سنسور که به صورت ارسال و دریافت در مقابل هم هستند یا یک سنسور که قابلیت ارسال و دریافت امواج فروسرخ را دارد و در مقابل آن یک اینه قرار گرفته است.در صورتی که جسم امواج ارسالی را قطع کند نور به فتو ترانزیستور گیرنده نمی رسد وخاموش می شود و در نتیجه یک پالس به کنترلر ارسال می شود(سطح صفر).
  • نکته:دستگاههایی که با این سنسورها کار می کنند در صورت بروز خطا پاک بودن اینه ها وصحت ارسال و دریافت سنسورها راچک کنید.

 • خازنی:این سنسورها همانند خازنها کار می کند و در صورت حظور جسم در میدان آن ظرفیتش تعغیر می کند ویک سگنال به کنترلر ارسال می کند(سطح صفر).
  • نکته:سنسورهای خازنی قابلیت اشکار سازی حضور هرنوع جسمی را دارند(پلاستیک.چوب .فلز و..)

 • القایی:این سنسورها همانند یک سلف کار میکنند واز خاصیت القایی آن جهت اشکار سازی حضور جسم استفاده می شود.میدان دارای یک دامنه وفرکانس معین است در صورت حضور جسم نوسانات و دامنه صفر می شود ویک سیگنال(سطح صفر)به کنترلر ارسال می شود.
  • نکته:سنسورهای القایی فقط اجسام رسانی مغناطیسی را حس می کنند.و قدرت اشکار سازی جسم آنها به اندازه دامنه میدان تولیدی(ولتاز تغذیه)بستگی دارد.

 • التراسونیک:این سنسور ها از امواج ما فوق صوت که در محدوده ۲۰تا ۵۰کیلو هرتز است اسفاه می کند.کاربرد مهم آن استفاده در سرعت سنج ها و اشکارسازی سطح مخازن و اندازه گیری فلو و… است. نحوه کار آن به این صورت است که با محاسبات سرعت موج و اختلاف زمان بین ارسال و دریافت فاصله را اندازه گیری می کنند.این سنسورها به صورت پالسی کار میکنند مثلا در هر ۲ثانیه یکبار یک پالس ارسال و فاصله را اندازه کیری می کند.

 • سنسورتشخیص کد رنگ:تشخیص نوار رنگی کاغذ های بسته بندی

 

 

سنسورهای بیوالکتریکیBiosensors:

بیوسنسورها طی سالهای اخیر مورد توجه بسیاری از مراکز تحقیقاتی قرار گرفته است. بیوسنسورها یا سنسورهای بر پایه مواد بیولوژیکی اکنون گستره ی وسیعی از کاربردها نظیر صنایع دارویی، صنایع خوراکی، علوم محیطی، صنایع نظامی بخصوص شاخهBiowar و … را شامل میشود.

توسعه بیوسنسورها از ۱۹۵۰ با ساخت الکترود اکسیژن توسط لی لند کلارک در سین سیناتی آمریکا برای اندازه گیری غلظت اکسیژن حل شده در خون آغاز شد. این سنسور همچنین بنام سازنده ی آن گاهی الکترودکلارک نیز خوانده میشود. بعداً با پوشاندن سطح الکترود با آنزیمی که به اکسیده شدنگلوکز کمک میکرد از این سنسور برای اندازه گیری قند خون استفاده شد. بطور مشابه باپوشاندن الکترود توسط آنزیمی که قابلیت تبدیل اوره به کربنات آمونیوم را داراست درکنار الکترودی از جنس یونNH4++ بیو سنسوری ساخته شده که میتوانست میزان اوره درخون یا ادرار را اندازه گیری کند. هر کدام از این دو بیوسنسور اولیه از ترنسدیوسرمتفاوتی در بخش تبدیل سیگنال خویش استفاده میکردند. در نوع اول میزان قند خون بااندازه گیری جریان الکتریکی تولید شده اندازه گیری میشد (آمپرومتریک) در حالیکه درسنسور اوره اندازه گیری غلظت اوره بر اساس میزان بار الکتریکی ایجاد شده درالکترودهای سنسور صورت می پذیرPotentiometric.

ممکن است روزی فرا رسد که بیمار بدون نیاز به مراجعه به پزشک و تنها بر مبنای اطلاعاتی که توسط یکCOBD یاChip-on-Board-Doctor فراهم میشود نوع بیماری تشخیص داده شده و سپس داروهای مورد نیاز مستقیماً درون خون تزریق شود. این مسئله باعث خواهد شد که دوزمصرفی دارو بسیار پایین آمده و ضمناً از میزان اثرات جانبی داروSide-Effect بطرزفاحشی کاسته شود، چرا که دارو مستقیماً به محل مورد نیاز در بدن ارسال میشود.

کاری که یک بیوسنسور انجام میدهد تبدیل پاسخ بیولوژیکی به یک سیگنال الکتریکی است و شامل دو جزء اصلی: پذیرندهReceptor و آشکارکنندهDetector است. قابلیت انتخابگری یک بیوسنسور توسط بخش پذیرنده تعیین میشود. آنزیمها، آنتی بادیها، و لایه های لیپید (چربی) مثالهای خوبی برایReceptor هستند.

وظیفه دتکتور تبدیل تغییرات فیزیکی یا شیمیایی با تشخیص ماده مورد تجزیه)Analyte( به یکسیگنال الکتریکی است. کاملاً واضح است که دتکتورها قابلیت انتخاب در نوع واکنش صورتگرفته را ندارند. انواع دتکتورهای (یا ترانسدیوسرها یا مبدلها یا آشکارسازها) مورداستفاده در بیوسنسورها شامل: الکتروشیمیایی، نوری، پیزوالکتریک و حرارتی میباشند. در نوع الکتروشیمیای عمل تبدیل به یکی از صورتهای: آمپرومتریک، پتانشیومتریک، وامپدانسی صورت میپذیرد. متداولترین الکترودهای مورد استفاده در نوع پتانشیومتریک شامل: الکترود شیشه ایGlass Electrode، الکترود انتخابگر یونیIon-Selective، وترانزیستور اثرمیدان حساس یونیIon-sensitive FET یاISFET هستند.

بطورکلییک بیوسنسور شامل یک سیستم بیولوژیکی ایستاImmobilized نظیر یک دسته سلول، یکآنزیم، و یا یک آنتی بادی و یک وسیله اندازه گیری است. در حضور مولکول معینی سیستمبیولوژیکی باعث تغییر خواص محیط اطراف میشود. وسیله اندازه گیری که به این تغییراتحساس است، سیگنالی متناسب با میزان و یا نوع تغییرات تولید میکند. این سیگنال راسپس میتوان به سیگنالی قابل فهم برای دستگاههای الکترونیکی تبدیل کرد.

مزایای بیوسنسورها بر سایر دستگاههای اندازه گیری موجود را میتوان بطورخلاصه بصورت زیر بیان کرد:

مولکولهای غیرقطبی زیادی در ارگانهای زنده شکلمیگیرند که به بیشتر سیستمهای موجود اندازه گیری پاسخ نمی دهند. بیوسنسورهامیتوانند این پاسخ را دریافت کنند.

مبنای کار آنها بر اساس سیستم بیولوژیکیایستاImmobilized تعبیه شده در خود آنهاست، در نتیجه اثرات جانبی بر سایر بافتهاندارند.

کنترل پیوسته و بسیار سریع فعالیتهای متابولیسمی توسط این سنسورهایامکان پذیر است.

سنسور تشخیص حرکت بدن انسانPIR:

همانطورکه میدانید امروزه استفاده از سنسور های تشخیص حرکت رونق بسیار بالایی پیدا کرده ،هم در زمینه های امنیتی و حفاظتی و هم در مسائل صرفه جویی و بهینه سازی ، سنسور هایPIR یاPASSIVE INFRA REDسنسورهایی هستند که طول موجInfrared محیط اطراف رادریافت میکنند.

هر جسمی که دمایش بالاتر از صفر درجه مطلق باشد دارای تشعشعاتInfrared یامادون قرمز میباشد . اما این موج دارای طول موج های مختلف برای درجه حرارتهای متفاوت است . کاری که این سنسور انجام میدهد در واقع دریافت این امواج در رنج بدن انسان و تشخیص آن میباشد . از این سنسور در دستگاه هایی که برای تشخیص حرکت بدن انسان حتی به صورت جزئی استفاده میشود و از نظر دقت و قابلیت اعتماد در سطح بالایی میباشد بدین وسیله شما یک آشکار ساز حرکت دارید که فقط به حرکات بدن انسان حساس است،

کاربرد این نوع سنسور:

در مسائل امنیتی ، مثل دزدگیرها مفید میباشد و در مسائل مربوط به بهینه سازی مصرف انرژی میتواند بسیار مفید واقع شود .

 

سنسورهای فشار:

فشار را به کمک دستگاههای فشارسنج اندازه می‌گیرند، عمده‌ترین فشار سنجها که بر حسب مکانیزم کارشناسان نامگذاری شده است عبارتند از:

 • فشارسنج لولهU شکل
 • فشارسنج مکلئود
 • فشارسنج جیوه‌ای
 • فشارسنج ترموکوپل
 • فشارسنج صوتی
 • فشارسنج خازنی
 • فشارسنج گاز ایده‌ال
 • فشارسنج لولهU شکل

فشارسنج جیوه‌ای(Mercury Barometer)

این فشار سنج اساساً از یک لوله خالی از هوا درست شده است که یک طرف آن مسدود و طرف دیگر آن که باز است در ظرف پر از جیوه فرو برده شده است. فشار هوایبیرون ، جیوه را از منبع به سمت داخل لوله می‌راند. جیوه تا حدی که وزن آن در داخللوله ، دقیقاً معادل نیروی ناشی از فشار هوا گردد در لوله فشار سنج بالا می‌رود وسپس در حالت تبادل و سکون باقی می‌ماند. با تغییر فشار هوا ، سطح جیوه در داخل لولهنیز بالا و پایین خواهد رفت. در شرایط نرمال جیوه به اندازه ۹۲/۲۹ اینچ یا ۷۶۰میلیمتر در لوله بالا می‌آید که فشاری معادل ۱۵/۱۰۱۳ میلی بار است. جیوه در داخللوله فشارسنج به دلیل خاصیت کشش سطحی دارای یک سطح محدب است که هنگام تعیین فشار،باید بالاترین سطح محدب قرائت شود.

فشارسنج فلزی(Aneroid)

فشارسنج فلزی وسیله‌ای است مکانیکی که از یک محفظه قوطی شکل استوانه‌ای بدون هوا تشکیل شده است؛ با تغییر فشار هوا این محفظه منقبظ یا منبسط می‌شود. با یک سیستم نسبتاً پیچیده که مرکب از تعدادی اهرم و قرقره است این تغییرات بزرگ شده و به یک عقربه که بر روی صفحه مدرجی حرکت می‌کند، منتقل می‌شود. یک شاخص متحرک که می‌تواند در یک نقطه ثابت شود بر روی فشار سنج تعبیه شده است تا بتوان تغییرات فشار را نسبت به آخرین قرائت اندازه گیری کرد.

فشار نگار(Barograph)

فشار نگار مشابه فشارسنج فلزی است با این تفاوت که اثر تغییرات فشار درمحفظه بدون هوا ، به یک قلم انتقال داده شده و قلم بر روی کاغذی که دور یک استوانه چرخان پیچیده شده است خط پیوسته‌ای را رسم می‌کند. محور عمودی این صفحه بر حسب واحدفشار و محور افقی آن بر حسب زمان مدرج شده است که معمولاً برای هر دو ساعت یک خطوجود دارد. فشار نگارهای دقیقی هم ساخته شده است که قادرند تغییرات فشار را تا یکدهم میلی بار اندازه گیری نمایند، این دستگاهها میکرو باروگراف نامیده شده‌اند.

1+

کلید زبانه ای گردان (Cam Switch) چیست؟

[box type=”info” radius=”5″]لینک مرجع: Motor Switch[/box]

 

کلیدهای زبانه ای به سبب ساختار مقاوم و بهینه خود و قیمت تمام شده مناسب، نقش مهمی را در دنیای مدارات کنترلی/قدرتی فشار ضعیف بازی می کند.

ساختار درونی

در مورد ساختار درونی این نوع از کلیدها میتوانید به تصاویر زیر مراجعه نمود.

 • با توجه به تصاویر زیر قطعات متحرک (محور و چرخ دنده های کنترلی) اکثرا از جنس پلاستیک می باشد.
 • اتصالات به صورت نقطه ای و با فشار فنر بر پشت کنتاکت متحرک تامین می شود بنابراین در هنگام باز کردن کلید باید مراقب پرتاب شدن کنتاکتورها و چرخ دنده های کنترلی باشیم.

کاربردهای کلید زبانه ای

ساختار قطع و وصل این مدل از کلیدها مشابه ساختار کنتاکتورها می باشد و در کاربردهای مختلف وارد بازار شده اند که در ادامه به چهار مدل از آنها به همراه نمایی از مدار داخلی اشاره خواهیم نمود:

 • مدل آمپرمتر
 • ولتمر ساده با قابلیت تعیین فاز به فاز
 • ولتمر ساده
 • کلید استارت موتور به صورت ستاره و کار دائم به صورت مثلث (با کادر قرمز رنگ مشخص شده است)

پیش بینی آینده بازار کلیدهای زبانه ای

با توجه به تک کاره بودن کلیدها و عدم قابلیت اعمال فرمان های الکتریکی به آنها جهت کنترل و از سوی گسترش بازار پردازنده های میکرو و پیک و کاهش قیمت این پردازنده ها میتوان بازار این مدل از کلیدها را رو به کاهش دانست.

از سویی در بازار تجهیزات آماده (مدارات فرمان) عملا کاهش استفاده از این مدل تجهیزات هستیم.

1+

موتورهای الکتریکی بر اساس موقعیت نصب در استاندارهای NEMA و IEC

[box type=”info” radius=”5″]لینک مرجع: NEMA & IEC Mounting Positions[/box]

 

[button link=”http://hormozdi.ir/wp-content/uploads/2017/10/POSTER_Mounting-Configurations.zip” size=”big” align=”center” target=”_blank” radius=”5″ icon=”momizat-icon-download”]دانلود تصویر ۱٫۵ مگابایت[/button]

در این مقاله به بررسی دسته بندی موتورهای الکتریکی بر اساس موقعیت نصب تحت دو استاندارد NEMA و IEC خواهیم پرداخت.

نصب مناسب موتور و موقعیت یابی صحیح برای دستیابی به عملکرد بالا و کارآمد و قابلیت اطمینان بالا ضروری می باشد. با این حال گاهی اوقات راه های مختلف نصب یک موتور می تواند موجب سردرگمی شود.

در حال حاضر دو استاندارد مختلف NEMA و IEC در مورد موقعیت یابی صحیح محل نصب موتور وجود دارد. در عین شباهت در این استاندارها همچنین شاهد برخی از تفاوت های ریز و درشت در بین این دو استاندارد هستیم.

موقعیت یابی استاندارد (پایه) نصب در NEMA با نام F1 مشخص شده است، به صورتی که اگر مقابل شفت خروجی موتور به ایستید جعبه کلمپ در سمت چپ موتور قرار گرفته است. این پیکربندی از محبوب ترین ها بوده و اکثر موتورهای فروخته شده در بازار ایالات متحده (آمریکا) بر اساس این استاندارد است. یکی دیگر از موقعیت یابی های محبوب قرار گرفتن جعبه کلمپ در سمت راست موتور با نام F2 در این استاندارد می باشد. این موقعیت یابی نصب برای موتورهای پمپ روغن از نوع طراحی D مناسب بوده و در پمپ های جک استفاده می شود.

از سوی دیگر، موقعیت یابی نصب در استاندارد IEC، جعبه کلمپ را در بالای موتور قرار می دهد و موقعیت یابی نصب محبوب در این استاندارد با نام IM B3 (مشابه F3 در استاندارد NEMA) شناخته می شود.

طراحی موتورها به گونه ای است که معمولا در بسیاری از موقعیت یابی ها می توان از آنها استفاده نمود و در موارد محدودی نیاز به موتورهای طراحی شده خارج از فریم ورک استاندارد می باشد. با این حال در برخی از موقعیت یابی ها نیاز به تغییرات ساختاری بیشتری برای دستیابی به عملکرد مطلوب می باشد. به عنوان مثال، کاربردهای در فضای باز با محور به سمت بالا و یا پایین ممکن است به حفره تخلیه اضافی و یا حفاظت در برابر قطرات مایعات و یا یاطاقان قوی برای پشتیبانی از بارهای سنگین نیاز داشته باشد. هنگامی که شک دارید بهترداست با یک مهندس برق در مورد نیازهای موقعیت مورد نظر مشورت کنید.

برای راحتی شما، ما یک مرجع بصری از تمام موقعیت های نصب موتورهای الکتریکی در دو استاندارد NEMA و IEC تهیه نموده ایم. عکس زیر میتواند یک مرجع بصری مختصر و مفید (handy quick reference) برای شما عزیزان باشد. برای دانلود با کیفیت بالا بر روی دکمه زیر کلیک نمایید.

[button link=”http://hormozdi.ir/wp-content/uploads/2017/10/POSTER_Mounting-Configurations.zip” size=”big” align=”center” target=”_blank” radius=”5″ icon=”momizat-icon-download”]دانلود تصویر ۱٫۵ مگابایت[/button]

 

1+

حذف دکمه تعیین تعداد سفارش محصولات دانلودی ووکامرس

افزونه Woo Remove Qty selectors یک افزونه رایگان و کاربردی برای وبسایت های فروش فایل های دانلودی تحت ووکامرس می باشد.

این افزونه برای محصولات دانلودی و یا مجازی بخش انتخاب تعداد سفارش را در برگه نمایش تک محصول و یا سبد خرید حذف می کند.

انتخاب گر تعداد سفارش محصولات مجازی و یا دانلودی عملا فیلدی ناکارآمد می باشد که در ووکامرس هیچ راه حلی برای آن در نظر نگرفته اند.

[button color=”blue” link=”https://wordpress.org/plugins/woocommerce-remove-quantity-fields” size=”big” align=”center” target=”_blank” radius=”10″]خانه افزونه[/button]

0

افزونه کنترل نسخه JQuery وردپرس

افزونه Version Control for jQuery یکی از بهترین افزونه ها در زمینه انتخاب نسخه جی کوئری وبسایت وردپرسی شما می باشد. این افزونه برای تست افزونه هایی که شما نوشته اید و یا بهینه سازی تداخل جی کوئری وبسایتتان کاربرد دارد.

این افزونه همواره شامل نسخه نهایی و کم حجم شده جی کوئری می باشد تا سرعت سایت شما در بهترین حالت ممکن خود باشد. تنظیمات پیش فرض این افزونه همواره بر روی آخرین نسخه پایدار جی کوئری می باشد و از بخش تنظیمات می توانید نسخه مورد نظر خود را انتخاب نمایید.

در این افزونه هیچ جایگزینی فایلی صورت نخواهد پذیرفت و با غیرفعال کردن افزونه، فایل جی کوئری از نسخه پیش فرض وردپرس شما خوانده خواهد شد.

در کل اگر در سایت خود از مشکل تداخل جی کوئری و یا عدم بارگذاری دکمه های جی کوئری خود پس از به روزرسانی وردپرس و یا پوسته خود رنج می برید حتما سری به این افزونه بزنید.

[button color=”blue” link=”https://wordpress.org/plugins/version-control-for-jquery/” size=”big” align=”center” target=”_blank” radius=”10″]خانه افزونه[/button]

1+

۸ اشتباه متداول در تولید محتوا که باید از آنها بپرهیزید

خیلی وقت ها هم حال نوشتن دارید و هم یک موضوع عالی برای نوشتن اما باید مواردی رو در زمینه تولید محتوا رعایت کنید تا محتوای تولیدی شما از کیفیت مطلوبی برخوردار باشه. در چندین سال فعالیت به یکسری از نکات پی بردم که میخوام با شما در میان بگذارم تا محتوای تولیدی شما هم از کیفیت مطلوبی برخوردار باشه

۱- لطفا به بهانه نوشتن ننویسید

برای تک تک کلمات نوشته شده ارزش قائل شوید و تا جای ممکن ترتیب جملات در پاراگراف را رعایت نمایید. ترتیب پاراگراف ها در نوشته بسیار مهم است و تا جای ممکن برای هر نوشته یه خط داستانی مشخص را از قبل پیاده سازی نمایید. هدف اصلی نوشته شما ارائه محتوای کاربردی به صورت شفاف و با کمترین کلمات ممکن به خواننده می باشد

۲- عنوان مناسب همچون طعمه در ماهیگیری

نمیدونم چقدر به ماهیگیری علاقه دارید اما یکی از اساسی ترین نکات برای جلب توجه ماهی در ماهیگیری استفاده از طعمه مناسب هست. عنوان نوشته همچون طعمه عمل میکنه از یک طرف باید چشم نواز و لطیف باشه و از طرف دیگه باید کوتاه باشه تا در نمایشگر موبایل به مدل چند خط پشت سر هم دیده نشه. بعضی اوقات شاهد این هستیم که عناوین نوشته ها با بیلبوردهای شهری اشتباه گرفته میشه  و کل متن در عنوان نوشته میشه. یادتون باشه که عنوان نوشته، دروازه ورود به نوشته است

۳- مقدمه را فراموش نکنید

یک مقدمه خوب میتونه باعث ایجاد شوق در خواننده برای خواندن محتوای نوشته باشه. درواقع خوانندگان وبلاگ شما از روی مقدمه تصمیم میگیرن که محتوای نوشته به دردشون میخوره یا نه. به شخصه حوصله خوندن مطالبی که مقدمه ندارن و یا مقدمه شون به خوبی نوشته شده ندارم چون از قدیم میگن سالی که نکوست از بهارش پیداست. یادتون باشه مقدمه رو بعد از اتمام متن بنویسید تا با دید کامل بتوانید این بخش رو تحریر کنید

۴- کم فروشی و یا پرفروشی به هیچ عنوان انجام نشود

تا جای ممکن از اضافی نویسی پرهیز کنید چون ارزش وقت کاربران وبلاگ شما خیلی زیاده و از همه مهمتر حوصله آنچنانی ندارن تا شاخ و برگ اضافی نوشته های شما رو بخونن و از طرفی خیلی کلی گویی نکنید تا خواننده در پاره ای از ابهام فرو بره. بهترین پیشنهاد در این زمینه اینکه فکر کنید دارید موضوع رو برای یک دوست و یا هم دانشگاهی توضیح میدهید. تکنیک همزاد پنداری با مخاطب همیشه جواب میده

۵- لینک گذاری رو فراموش نکنید

یادتون باشه که نوشته شما مشابه یه جزیره در وسط اقیانوس بی انتها است. پس تا جای ممکن به سایر نوشته ها برای اطلاعات بیشتر لینک بدهید. این گزینه برای سئوی وبلاگ شما به شدت خوب هست. این لینک ها میتونه کاربر رو ساعت ها در وبسایت شما به کسب دانش تشویق کنه و عملا یک کاربر ثابت داشته باشید. اکثر کاربران دوست دارن بین موضوعات رفت و آمد داشته باشند و بخش به بخش مطالب رو یاد بگیرند. پس تا جای ممکن لینک های مفید به سایر مطالب خود ایجاد کنید.

۶- قبل از بازنگری مطلب خود را منتشر نکنید

یکی از خوبی های سیستم وردپرس اینکه میشه نوشته ها رو به صورت “پیش نویس” و “برای بازبینی” در سایت ذخیره کرد تا بعدا بهشون رجوع بشه و بعد از اصلاحات نوشته رو منتشر کرد. به شخصه بعد از اتمام نوشتن مطلب سعی میکنم حداقل دو بار مطلب رو مرور کنم و بعد از بازبینی نهایی اون رو منتشر کنم. غلط های املایی بعضی اوقات موجب تغییر ۱۸۰ درجه ای مفهوم میشوند و برخی اوقات موجبات آبروریزی های جبران ناشدنی ای رو فراهم میکنند.

۷- به ظاهر نوشته خود اهمیت دهید

گاهی اوقات ظاهر نوشته تاثیر به سزایی در میزان پایداری کاربر داره. مثلا استفاده از کلمات و جملات برجسته موجب پایداری بهتر متن در ذهن خواننده میشه و یا استفاده از تصاویر شاد، رنگی و مرتبط با موضوع در نوشته های طولانی از بی حوصلگی کاربر برای خواندن ادامه متن جلوگیری میکنه. از نوشتن پاراگراف های طولانی به شدت پرهیز کنید و اگر از افزونه “yoast” بر روی وردپرس خود استفاده میکنید حتما به پیشنهاداتش در بخش خوانایی نوشته توجه کنید. تا جایی ممکن نوشته خودتون رو به صورت درختچه ای و لیست بندی شده منتشر کنید

۸- محتوا رو در صندوقچه نگهداری نکنید

اگر شما بهترین آدرس وبلاگ رو هم داشته باشید باز وبلاگ شما مشابه جزیره ای در اقیانوس بی انتها هست. پس تا جای ممکن نوشته های خودتون رو در شبکه های اشتراک گذاری محتوا مثل فیسبوک، پینترست، لینکدین، آپارات، اینستاگرام، توییتر و… منتشر کنید تا خوانندگان بیشتری به سمت وبلاگ شما کشیده بشوند. خودم من به شخصه نوشته های نویسنده های مورد علاقه ام رو از طریق توییتر پیگیری میکنم. در ضمن تلگرام هم تا حدودی شبکه اشتراک گذاری محتوا محصوب میشه اما مثل سایر شبکه ها تمامی افراد عضو امکان دسترسی به محتوای شما رو ندارند و دسترسی محدود میشه به افراد عضو یک گروه و یا یک کانال و یه نهایتا افرادی که براشون به صورت مستقیم ارسال کرده اید

0

۱۲ روش پیشنهادی جهت تولید محتوا و افزایش بازدید وبسایت و یا وبلاگ

یکی از روش های پردرآمد امروزی که از سوی مدرسین و مشاورین راه اندازی کسب و کار اینترنتی پیشنهاد میشه راه اندازی وبسایت و وبلاگ با مطالب اختصاصی هست اما بعضی اوقات یافتن محتوای جدید و یا افزایش بازدید وبسایت و یا وبلاگ میتونه به یه کار بسیار خسته کننده تبدیل بشه.

در این مطلب به روش های نسبتا نوپایی در این زمینه اشاره خواهم کرد. کلمه وبلاگ در این نوشته به بخش آموزشی وبسایت ها اشاره داره حالا این وبسایتها متوانند شرکتی و یا فروشگاهی و یا حتی آموزشی باشند

۱- برای افراد مبتدی بنویسید

خیلی وقت ها شده به شخصه به دنبال هنری خاص و یا اطلاعات خاصی بودم و در نتایج جستجو با آموزشهای بسیار حرفه ای مواجه شدم، آموزشهایی که برای دانشجویان و بعضی مواقع پروفسورها نوشته شده بود. به شخصه فکر میکنم ایرانی جماعت میخواد از همه چی خودش سر در بیاره پس بهتره شما وبلاگی در یک زمینه مورد علاقه خودتون و بعضا رشته تحصیلی خودتون ایجاد کنید و در اون از حرف “ب” کلمه “بسم الله” شروع کنید به توضیح دادن.

مطالب رو به صورت درختچه ای (فهرست وار) مرتب کنید و به هم لینک بدهید. یعنی اول هر مطلب به مطلب قبلیش لینک بدهید و آخر مطلب به مطلب بعدی تا کاربر بتونه با خیال راحت سلسله آموزش رو از پایین ترین سطح ممکن شروع کنه. بعد از مدتی با خواندن دیدگاه های کاربران دقیقا متوجه میشوید که کدامین بخش ها رو بیشتر دوست داشتن و کاربردی تر بوده و کدامین بخش ها نیاز به راهنمایی بیشتر و تولید محتوای بیشتر داره

۲- بخش نویسنده مهمان را فعال کنید

اگر وبسایت و یا وبلاگ نسبتا پربازدیدی دارید از دوستان خود و یا دانشجویان هم رشته خود و یا حتی همکاران خود بخواهید تا هر چند وقت یکبار مطلبی را در وبلاگ شما منتشر کنند، با این کار هم موضوعات جدیدی در وبلاگ شما خودنمایی خواهند کرد و هم با نظرات متفاوت و جدیدی در وبلاگ خود مواجه خواهید شد که این نظرات میتوانند تک تک تیترساز نوشته بعدی شما باشند

۳- کمپین های تصویری

کمپین های تصویری “روزانه” و یا “هفتگی” و یا “ماهانه” در وبلاگ خود برگزار کنید. به عنوان مثال اول هر هفته یک تصویر ترجیحا غیربومی و تا جای ممکن مرتبط با موضوع وبلاگ خود را منتشر نمایید و از کاربران وبلاگ خود بخواهید در یک پاراگراف هر آنچه را که میخواهند در آن مورد یادداشت نمایند. از این ترفند میتوانید در اینستاگرام نیز استفاده نمایید. این روش نیز بسیار موضوع در اختیار شما قرا میدهد که میتوانید بر اساس تعداد کاربران آنها را طبقه بندی و شروع به تولید محتوا در آن موضوع نمایید.

۴- منابعی همچون Pinterest را فراموش نکنید

مشابه ترفند فوق خود شما میتوانید از وبسایت Pinterest استفاده نمایید و از تصاویر مرتبط با موضوع وبلاگ خود ایده هایی ناب را کسب نمایید. شاید از دیدگاه شما وبسایتی همچون Pinterest یک منبع بیگانه و خارج از فرهنگ شرقی باشد اما فراموش نکنید که رشد فرهنگی جوامعی همچون ایران به شدت تحت تاثیر فرهنگی سرویس های اشتراک گذاری محتوا همچون Pinterest و یا youtube و اینستاگرام می باشد بی آنکه خودمان بدانیم. دو سرویس آخر بسیار مورد توجه محتواسازهای داخلی است اما سرویس Pinterest هنوز مورد استقبال زیاد واقع نشده است.

۵-  از سرویس دهندگان تجاری سرنخ بخواهید

بعضی از نویسنده ها بدون اینکه خودشون بدونن موضوعی رو انتخاب میکنند که در اون موضوع غول های صنعتی در حال تولید محصولات تجاری هستند. به عنوان مثال مدتی پیش در حال خوندن مطالب وبلاگی بودم با نام “روزی که برق من رو گرفت” نویسنده این وبلاگ در حال نوشتن یک رمان علمی تخیلی در زمینه های تکنولوژی های نوین بود. تقریبا در نیمه های مطالب احساس کردم بدجوری به محصولات سامسونگ علاقه دارمو با کمی دقت متوجه شدم تکنولوژی هایی که در متن به اونها اشاره شده خیلی شبیه دستگاه های هوشمند سامسونگ و مسیر رشد سامسونگ هست.

با اینکه موضوع رو فهمیده بودم اما باز تا آخر مطالب رو خوندم الان هم یخچال خونمون از برند سامسونگ هست دقیقا همون مدل یخچالی که باعث نجات جون شخصیت اول داستان شد، به نظر شما این تشابه دلیل خاصی داره؟ به نظرتون اون وبلاگ نویس از شرکت سامسونگ دریافتی ای داره؟ شما میتونید همین روند رو با محصولات داخلی پیاده سازی کنید؟

۶- بخش پرسش و پاسخ رو به وبلاگتون اضافی کنید

خیلی وقت ها با توجه به روند دیدگاه ها میشه پیش بینی کرد که گره ذهنی اکثر کاربران چیه. با شناسایی گره های ذهنی و پاسخ دادن به اونها قبل از اینکه کاربر از شما سوالی بپرسه میتوانید جایگاه خوبی در موتورهای جستجو پیدا کنید و همچنین کاربر شما رو به عنوان یک مرجع خواهد شناخت چون برای سوالش یک جواب آماده داشتید. در یک وبلاگ آموزشی بخشی دیده بودم به اسم “من جوابش رو قبلا براتون پیدا کردم” در این بخش با تجربیات نویسنده در زمینه های مختلف رو به رو میشدیم که به نظر نویسنده یه روزی یکسری از کاربران بهش نیاز پیدا خواهند کرد و عملا اینقدر مهم نیستند که به عنوان یک مقاله آموزشی بهشون پرداخته بشه

۷- ذهن خواننده رو سر و سامان بدهید

نمونه این تکنیک همین نوشته است. یه لیست شماره گذاری شده از نکاتی که شاید خوانندگان در وبلاگ های مختلف و در زمان های مختلف خوانده باشن اما هم هرو یکجا در ذهن خود ندارن. با این روش به کاربر اجازه می دهید که طبق نیاز خود بهترین روش ممکن رو انتخاب کنه و حتی بعضی اوقات از روش های پیشنهادی شما جهت تصمیم گیر با توجه به ذهنیات خودش استفاده کنه که اینجوری شما حکم شنونده رو برای اون کاربر ایفا کردید و سری های بعد هم موقع تصمیم گیری به وبلاگ شما مراجعه خواهد کرد. در این روش میتوانید از تکنیک لینک دادن به محتواهای قبلی خود نیز استفاده کنید تا سئوی خوبی رو هم داشته باشید

۸- نقد و بررسی سایر تولیدکنندگان محتوا

یکی از روش هایی که خیلی میتونه برای وبسایت شما اعتبار ایجاد کنه نقد و بررسی ویدیوها و کتاب های بزرگان در زمینه موضوع وبلاگ شماست. رسانه هایی همچون youtube مخزنی از رسانه های ویدیویی در زمینه های مختلف است که میتوانید در دوره های زمانی مشخص مثلا هر پنجشنبه یکی از ویدیوهای کاربردی رو در وبلاگ خودتون منتشر کنید و به نقد و بررسی آنها بپردازید. البته با توجه به کوتاه بودن ویدیوها معمولا به نکات اصلی و کلمات کلیدی در اونها پرداخته میشه که شما میتونید کلمات کلیدی مطرح شده رو گسترش دهید و گاهی از یک ویدیو ۵ دقیقه ۱۰ ها مقاله پربار و حرفه ای برای وبلاگ خود دست و پا کنید. در این زمینه میتونید از سرویس بارگذاری سریع ویدیو از یوتیوب به آپارات استفاده کنید. داشتن کانال آپاراتی حتما توصیه میشه

۹- با تقویم پیش بروید

از شیرین ترین بخش های تولید محتوا بخش بافتن موضوع به تقویم هست. خوشبختانه در ایران هر روز از تقویم برای خودش نامی داره و حتی در بعضی از موارد یک روز میتونه تا ۳ مناسبت رو یکجا داشته باشه. تا جای ممکن سعی کنید یه فصل مشترک بین موضوع وبلاگ خود و مناسبت روزها پیدا کنید. مثلا فصل مشترک روز “مادر” با وبلاگی در زمینه “برق” چی میتونه باشه؟ اگر من نویسنده همچین وبلاگی بودم مطلبی با عنوان “در سال ۲۰۲۰ خودروی برقی به مادر خود هدیه بدهید” مینوشتم و متنی در مورد کاربرد خودروهای برقی در سال ۲۰۲۰ در جهان ترجمه میکردم

۱۰- در مورد تجربیات خود بنویسید

به شخصه دوست دارم زندگی نامه افراد رو بخونم اما نه به صورت یک کتاب ۴۰۰ صفحه ای بلکه به صورت خاطرات کوتاه و در حد چند پاراگراف و به همراه نتیجه گیری شخصی شون. پس یکی دیگه از روش ها میتونه نوشتن یک تجربه شخصی کوتاه مرنبط با موضوع وبلاگتون باشه، یک آموزش کوتاه که به صورت یک داستان واقعی برای شما اتفاق افتاده. فقط خواهشا در نشر این داستان از بزرگنمایی به شدت پرهیز کنید چون بزرگ نمایی در بیشتر مواقع موجب آزار خواننده وبلاگتون خواهد شد

۱۱- از آخرین اخبار داخلی رسانه های معتبر برای تولید محتوا استفاده نمایید

تیتر یک روزنامه های کثیر الانتشار اکثرا میتوانند مرتبط با وبلاگ شما باشند و از اون تیتر میتونید برای جذب کاربران بیشتر استفاده کنید. این تیترها خود به خود در گوگل جستجوی بالایی دارند و از سویی میتوانند تاییدی بر کاربردی بودن مطلب وبلاگ شما باشند. مثلا “بیکاری ۳۵ درصدی فارغ التحصیلان دانشگاه” میتونه مقدمه ای برای موضوعات آموزشی عملی یک وبلاگ فنی باشد و یا “خستگی مسافر موجب مرگ سه تن در متروی انگلیس” میتونه بنیان گذار موضوعی در زمینه روش های کاهش خستگی در محل کار با حرکات ورزشی و یا موضوع خوبی برای نوشتن یک متن تبلیغاتی برای وبلاگی در زمینه فروش دمنوش های گیاهی باشه مثلا تبلیغ دم نوش گل گاوزبان و یا زعفران به عنوان نشاط آور و تیتر کردن ویزگی های این دو دمنوش

۱۲- نوشته های قبلی خود را سریالی کنید

به شخصه فیلم هایی که بعد از مدتی نسخه دومشون وارد بازار میشه رو دوست دارم. اگر وبلاگی با طول عمر بیشتر از یکسال دارید به مطالب قدیمی وبلاگتون سر بزنید حتما مطلبی رو پیدا خواهید کرد که نیاز به توضیحات بیشتر داشته باشه حالا یا به دلیل زیاد شدن دانش شما در اون زمینه و یا هر دلیل دیگه ای. نکته مهم در اینجا اینکه تا جای ممکن از حذف نوشته های قدیمی و یا دستکاری در اونها پرهیز کنید چون در سئوی سایت تاثیر مخربی داره این کار و از طرفی اگر کاربر متوجه این امر بشه عملا در مرجع بودن شما شک خواهد کرد.

0