جاده با مانع

اگر جاده ای را پیدا کردید که هیچ مانعی در آن نبود،
به احتمال زیاد آن جاده به جایی نمی رسد.

باز خوبه در این جمله کلمه “احتمال” استفاده شده و تقریبا نمیذاره ازش ایراد بگیرم. تنها پرسش من اینکه اگر جاده ای حاوی موانع زیاد بود یعنی صد در صد به جایی میرسیم یا اون هم احتمال داره به جایی برسیم؟

ادامه خواندن جاده با مانع

0